Safe House and Emergency Relief Application فرم درخواست کمک مالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که سازمان دگرباشان ایرانی هیچ نماینده ای نداشته و فعالیت هایش را از طریق هیچ نماینده ای انجام نمی دهد
تمام خدمات سازمان دگرباشان ایرانی رایگان می باشند و هیچ هزینه ای از پناهجویان دریافت نمی شود. لطفا از پرداخت هرگونه وجه به افرادی که خود را به عنوان نمایندگان سازمان معرفی می کنند خودداری نمایید. چنانچه با اینگونه موارد مواجه شدید ما را مطلع سازید

فرم درخواست کمک مالی تنها برای پناهجویانی است که دگرباش می باشند٬ فرم ثبت نام سازمان دگرباشان ایرانی را تکمیل کرده و در حال حاضرfinancial-help در ترکیه مستقر باشند. در غیر این صورت امکان کمک مالی سازمان در شرایط فعلی موجود نیست. درخواست های کمک مالی توسط کمیته ی ویٓژه ای بررسی و از طریق ایمیل نتیجه ی ان به شما ارسال می شود. لطفا دقت کنید که اطلاعات درخواست شده را به دقت تکمیل نمایید. شایان ذکر است که تکمیل این فرم به منزله ی دریافت کمک مالی نیست و چنانچه با درخواست شما موافقت شد اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مراحل بعدی به شما ارائه خواهد شد.

جدول زمان بندی دوره ی سوم

مهلت ارسال درخواست کمک مالی تا پایان روز دهم فوریه ۲۰۱۷ می باشد و به درخواست هایی که بعد از این تاریخ دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در ماه مارچ درخواست های دریافت شده توسط کمیته ی ویژه ای بررسی و برای تصمیم نهایی به هیئت مدیره ی سازمان ارسال می شود.

افرادی که واجد شرایط بوده و با درخواست آنها موافقت شود حداکثر به مدت سه ماه کمک دریافت خواهند کرد و چنانچه همچنان نیاز به کمک داشته باشند باید برای دوره ی بعد نیز اقدام کنند. افرادی که با درخواست آنها در این دوره موافقت نشود نیز می توانند باز برای دوره ی بعد اقدام کنند

شایان ذکر است که برای تصمیم گیری بهتر نیاز است که مدارک و رسیدهای مالی خود را از جمله برگه ی اجاره و یا هزینه های پزشکی خود را نیز ضمیمه کنید

اولویت دوره ی سوم کمک های مالی سازمان با افرادی است که بیماری های خاص داشته و نیاز به کمک مالی برای تامین هزینه های بهداشتی و پزشکی خود دارند