SHER Application درخواست کمک مالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که سازمان دگرباشان ایرانی هیچ نماینده ای نداشته و فعالیت هایش را از طریق هیچ نماینده ای انجام نمی دهد
تمام خدمات سازمان دگرباشان ایرانی رایگان می باشند و هیچ هزینه ای از پناهجویان دریافت نمی شود. لطفا از پرداخت هرگونه وجه به افرادی که خود را به عنوان نمایندگان سازمان معرفی می کنند خودداری نمایید. چنانچه با اینگونه موارد مواجه شدید ما را مطلع سازید

Safe House and Emergency Relief Application

درخواست کمک مالی از سازمان